לוגו הוועד הפראלימפי הישראלי

הוועד הפראלימפי הישראלי פועל מכוח האמנה הפראלימפית הבינלאומית שניתנה להתאחדות הישראלית לספורט נכים בשנת 1989. בוועד חברים ארגוני הנכים שלהם ספורטאים בסגלים הפראלימפיים, נציג הספורטאים ונציגי ציבור.

הוועד הפראלימפי הישראלי אחראי להכנתן ושיגורן של משלחות ישראל למשחקים הפראלימפיים. הוועד הפראלימפי תומך בספורטאי הסגלים ונתמך במישור המקצועי על ידי היחידה לספורט הישגי. הוועד הפראלימפי מפעיל את הקרן לקידום ספורט הנכים, מעניק מלגות הישג לספורטאי הסגל הבכיר בהתאם לקריטריוני הישג מזכים, ומלווה בתמיכה מקצועית ספורטאי עתודה מצטיינים וסגל 2024. 

מפעילות הוועד:

1. משחקים פראלימפיים | הכנת המשלחת הישראלית למשחקים הפראלימפיים  
2. ייצוג | ייצוג ישראל בוועדות השונות של הוועד הבינ”ל והנהלות של ענפי הספורט המובילים
3. חשיפה ומודעות | חשיפת הספורט הפראלימפי בישראל
4. היחידה לספורט הישגי | הפעלת תוכניות מקצועיות ארוכת טווח לטיפוח ופיתוח ספורט הנכים בארץ בשיתוף היחידה לספורט הישגי במכון וינגייט ובשיתוף פעולה עם גופים, עמותות ואיגודי ספורט שונים 
5. השתלמויות וכנסים | הפקת וארגון השתלמויות למאמנים ואנשי מקצוע שונים בענפי הספורט הפראלימפי

לוגו ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אמונה על ניהולם של עשרים ענפי ספורט פראלימפיים ומנהלת בהם את כל פעילות הספורט התחרותית וההישגית של ספורט הנכים בישראל. 

מפעילות ההתאחדות:


1. ענפי ספורט | הפעלת 20 ענפי ספורט פראלימפיים
2. ליגות, אליפות ישראל וגביע המדינה | ארגון ליגות ברמה הארצית, אליפות ישראל וגביע המדינה ל 20 ענפי ספורט
3. נבחרות ישראל | הכנת נבחרות ישראל ב-20 ענפי ספורט והשתתפות באליפויות עולם/אירופה
4. פרחי ספורט | איתור, פיתוח וקידום ספורטאים וספורטאיות צעירים עם מוגבלות מוטורית וליקויי ראייה ועיוורים
5. אתנה | בניית תוכניות עבודה רב שנתיות בשיתוף ‘אתנה’ –הפרויקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל
6. תחרויות בינלאומיות | ייצוג הספורט הפראלימפי בתחרויות בארץ ובעולם