מספרי טלפון חשובים

Tournament Referee

+972-54-571-5439

Tournament Director

+972-54-427-2048

Tournament coordinator

+972-54-540-8074

Hotel Pablica (reception)

+972-9-760-6666

Hotel Prima (reception)

+972 -3-520-6666

Hotel Daniel (reception)

+972-9-952-8282

Emergency

+972-101

Police

+972-100

Transportation

+972-52-370-2406