לו”ז שלב הבתים | 13-15.5

15.5 | גברים

Japan – Austria | Court 3 | 11:30

Poland – USA | Court 13 | 11:30

Brazil – Sri Lanka | Court 8 | 11:30

Spain – Brazil  | Court 14 | 10:00

Argentina – Netherlands | Court 14 | 15:00

Israel – South Africa  | Court 15 | 15:00

Korea, Rep. – China, P.R. | Court 4 | 10:00

Great Britain – Belgium | Court 14 | 10:00

15.5 | נשים

Netherlands – USA | Court 6 | 11:30

Japan – Thailand | Court 4 | 15:00

Great Britain – France | Court 2 | 15:00

Russia – South Africa | Court 2 | 10:00

15.5 | קוואד

Japan – Israel | Court 15 | 10:00

USA – Brazil | Court 12 | 11:30

South Africa – Canada | Court 5 | 11:30

15.5 | נוער

Argentina – Australia | Court 7 | 11:30

Colombia – Great Britain | Court 21 | 11:30

Brazil – Turkey | Court 20 | 11:30