לו”ז הגמרים | 17-18.5

18.5 | גברים

 

France – Great Britain| Court 14 | Not Before 2:00 PM

 

Japan – Argentina | Court 14 | Not Before 12:00  

18.5 | נשים

Netherlands – japan|  Court 14 | 10:00