'עמוד הפודיום' בשיתוף JAMES RICHARDSON

הספורטאים והמאמנים 'בעמוד הפודיום'

המשחקים הפראלימפיים החלו בשנת 1960. 137  ספורטאים זכו מאז במדליות תחת דגל ישראל. אותם אימנו 23 מאמנים. עמוד זה מוקדש לכבודם ולכבוד הגאווה שהביאו לנו לאורך השנים.

מאמנים
ספורטאים
דגל איטליה
רומא 1960
 • מדליית כסף בשחייה במשחה ל 25 מטר גב
 • מדליית ארד בשחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית כסף בענף טניס שולחן
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 25 מטר חזה
 • מדליית ארד לנבחרת הגברים בכדורסל בכסאות גלגלים
דגל יפן
טוקיו 1964
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף הטניס שולחן 
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן זוגות
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת כידון
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף הטניס שולחן
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן לזוגות
 • מדליית ארד בענף  הטניס שולחן
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 25 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה שליחים מעורב
 • מדליית ארד בכדורסל בכסאות גלגלים
 • מדליית ארד בענף  הטניס שולחן זוגות
 • מדליית ארד בענף  הטניס שולחן
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן לזוגות
 • מדליית זהב בענף  הרמת הכח
 • מדליית ארד לנבחרת הגברים בכדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית ארד לנבחרת הגברים בענף השחייה במשחה שליחים מעורב
תל אביב 1968 נשים
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע מרוץ כיסאות גלגלים
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה 100 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה 50 מטר חזה
 •  מדליית ארד בענף  הסייף
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע מרוץ כיסא גלגלים
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע זריקת אלה 
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן 
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע סללום
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע מרוץ כיסאות גלגלים 
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע מרוץ כיסא גלגלים 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון 
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל 
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס 
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת אלה 
 • מדליית כסף  בענף הטניס שולחן
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל מעורב נשים
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר גב
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת אלה
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה זריקת דיסקוס
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף  השחייה במשחה ל 25 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף הטניס שולחן 
 • מדליית זהב בענף הטניס שולחן זוגות
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע מירוץ כיסאות גלגלים
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע סללום
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל 
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון 
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת אלה 
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש
 • מדליית זהב בענף כדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית כסף בעץ האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 חופשי
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת אלה
 • מדליית זהב בענף  הסייף
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע מירוץ כיסאות גלגלים קבוצתי נשים
 • מדליית זהב לנבחרת הנשים בכדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה שליחים נשים
דגל ישראל
תל אביב 1968 גברים
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל מעורב גברים
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף הטניס שולחן זוגות
 • מדליית זהב בענף טניס שולחן
 • מדליית זהב בענף טניס שולחן זוגות 
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן זוגות
 • מדליית ארד בענף  הטניס שולחן 
 • מדליית ארד בענף  הטניס שולחן זוגות
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן זוגות
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן זוגות
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 •  מדליית כסף בענף  הסייף
 • מדליית זהב לנבחרת הגברים בענף הכדורסל בכסאות גלגלים
 • מדליית ארד בענף הסייף – נבחרת הגברים קבוצתי
 • מדליית כסף לנבחרת הגברים בענף השחייה במשחה שליחים ל 3X50 מעורב 
דגל גרמניה
הידלברג 1972
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה 50 מטר חזה
 •  מדליית זהב בענף הסייף – קבוצתי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר שליחים
 •  
 • מדליית זהב בענף הטניס שולחן
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון  
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר גב
 • מדליית ארד בענף הטניס שולחן
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית ארד בענף הסייף
 • מדליית זהב בענף הסייף – קבוצתי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף הסייף
 • מדליית זהב בענף הסייף – קבוצתי  
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר גב
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 75 מטר מעורב
 • מדליית ארד בענף הרמת משקולות
 • מדליית כסף לנבחרת הגברים בכדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית ארד לנבחרת הנשים בכדורסל בכסאות גלגלים  
 • מדליית זהב בענף הסייף – קבוצתי נשים
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה שליחים גברים
טורונטו 1976 נשים
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה 50 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף הסייף 
 • מדליית זהב בענף הסייף – קבוצתי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 25 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 25 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 25 מטר גב
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 25 מטר גב
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 25 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף הטניס שולחן
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון 
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל 
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית כסף בענף הסייף
 • מדליית זהב בענף הסייף – קבוצתי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר פרפר
 • מדליית זהב  לנבחרת הנשים בכדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית זהב בענף הסייף – קבוצתי נשים
דגל קנדה
טורונטו 1976 גברים
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון למטרה
 • מדליית זהב בענף הרמת משקולות
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה בריצת 100 מטר
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה 
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר פרפר
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 75 מטר מעורב
 • מדליית זהב בענף הטניס שולחן
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה בריצת 100 מטר
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 •  
 • מדליית ארד בענף הקליעה
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 25 מטר גב 
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 25 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 25 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 75 מטר מעורב
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 25 מטר פרפר
 • מדליית ארד בענף הקליעה
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס 
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 25 מטר פרפר 
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 75 מטר מעורב
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר פרפר
 • מדליית כסף בענף הקליעה
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע קפיצה לגובה
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קפיצה לרוחק
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע ריצה ל 100 מטר
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע קפיצה לרוחק
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קפיצה לגובה
 • מדליית זהב בענף הרמת משקולות

 

 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדלייד ארד בענף השחייה במשחה ל 25 מטר פרפר
 • מדלייד ארד בענף השחייה במשחה ל 150 מטר מעורב
 • מדליית כסף לנבחרת הגברים בכדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית זהב לנבחרת הגברים בכדורעף
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה שליחים  4X50 גברים 
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה שליחים  4X100 גברים 
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה שליחים  3X50 גברים
 •  
דגל הולנד
ארנהם 1980
 • מדליית זהב בענף הרמת משקולות 
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר פרפר
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 200 מטר מעורב
 • מדליית זהב בענף הסייף
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 25 מטר פרפר
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 3X25 אישי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 150 מטר מעורב
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 200 מטר מעורב
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה 50 מטר גב
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש 
 • מדליית ארד בענף הסייף
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע ריצה ל 100 מטר
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע ריצה ל 400 מטר
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע ריצה ל 1500 מטר
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קפיצה לרוחק
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש 
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית ארד בענף הסייף
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קפיצה לגובה
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש 
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קפיצה לרוחק
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע ריצה הדיפת כדור ברזל 
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קרב 5
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר פרפר
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה 400 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף הרמת משקולות 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף הרמת משקולות 
 • מדליית זהב לנבחרת הגברים בכדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית כסף לנבחרת הנשים בכדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית כסף בענף הסייף נבחרת הנשים
 • מדליית זהב בענף כדורעף
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה שליחים  4X50 גברים 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה שליחים  3X50 גברים 
דגל ארצות הברית
ניו יורק 1984
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר גב
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה 200 מטר מעורב
 •  
 • מדליית כסף בענף הקליעה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף הטניס שולחן
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה בריצה  
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית ארד בענף הקליעה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר גב
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר פרפר
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 400 מטר חופשי 
 • מדליית זהב לנבחרת הגברים בענף הכדורעף
דגל בריטניה
סטוק מנדוויל 1984
 • מדליית זהב בענף הרמת משקולות
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר פרפר
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה 100 מעורב
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר גב
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה הדיפת כדור ברזל
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קרב 5
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון 
 • מדליית ארד בענף הקליעה
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית כסף בענף כדורסל בכסאות גלגלים 
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קרב 5
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 400 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 גב חופשי 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר פרפר
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 4X50 מטר שליחים מעורב
 • מדליית זהב בענף הרמת משקולות
 • מדליית כסף בענף הסייף
 • מדליית זהב לנבחרת הגברים בכדורעף
 • מדליית כסף לנבחרת הנשים בכדורסל בכסאות גלגלים 
 •  מדליית כסף בענף הסייף נבחרת הנשים
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה שליחים  4X50 גברים 
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה שליחים  4X50 מעורב גברים 
דגל קוריאה הדרומית
סיאול 1988
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר גב
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 200 מטר גב
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר גב
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 200 מעורב אישי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי 
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 400 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה 4X50 מעורב שליחים
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חזה
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר פרפר
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר פרפר
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 200 מטר מעורב
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 400 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר פרפר
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 200 מטר מעורב אישי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 400 מעורב אישי
דגל קוריאה הדרומית
סיאול 1988
 • מדליית זהב בענף הרמת משקולות
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע ריצת מרתון
 • מדליית כסף בענף הקליעה
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש
 • מדליית כסף בענף הרמת משקולות
 • מדליית זהב בענף האתלטיקה במקצוע הטלת כידון
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע הדיפת כדור ברזל
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קרב חמש
 • מדליית ארד בענף הרמת משקולות
 • מדליית כסף בענף הקליעה
 • מדליית ארד קבוצתית בענף השחייה במשחה 100X4 חופשי
 • מדליית כסף בענף הכדורעף
 • מדליית ארד בענף הסייף – קבוצתי נשים
דגל ספרד
ברצלונה 1992
 • מדליית כסף בענף הרמת משקולות
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 200 מטר גב
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 400 מטר מעורב אישי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 400 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף טניס שולחן
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי  
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף הרמת משקולות
 • מדליית ארד בענף השחייה
 • מדליית ארד קבוצתית בענף השחייה במשחה 100X4 חופשי
דגל ארצות הברית
אטלנטה 1996
 • מדליית כסף בענף הקליעה במטווח ל מצב שכיבה 50 מטר
 • מדליית כסף בענף הקליעה במטווח ל3 מצבים 50 מטר
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי 
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר גב
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף כדורת דשא
 • מדליית כסף בענף האתלטיקה במקצוע זריקת דיסקוס
 • מדליית ארד בענף כדורת דשא
דגל אוסטרליה
סידני 2000
 • מדליית ארד בענף האתלטיקה במקצוע קפיצה לרוחק
 • מדליית כסף בענף הקליעה במטווח ל מצב שכיבה 50 מטר
 • מדליית כסף בענף הטניס שולחן
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
דגל יון
אתונה 2004
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 200 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף הקליעה במטווח ל 3 מצבים 50 מטר
 • מדליית ארד בענף הקליעה במטווח ל מצב שכיבה 50 מטר
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 400 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 200 מטר חופשי
 • מדליית זהב בענף השחייה במשחה ל 100 מטר גב
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 200 מטר מעורב אישי
 • מדליית זהב בענף השייט – ארנון אפרתי, בני וקסלר ודרור כהן
דגל סין
בייג'ין 2008
 • מדליית ארד בענף החתירה
 • מדליית כסף בענף הטניס בכסאות גלגלים זוגות
 • מדליית כסף בענף הקליעה במטווח ל 3 מצבים 50 מטר
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חזה
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף השחייה במשחה ל 200 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף אופני היד 
 • מדליית כסף בענף טניס בכסאות גלגלים זוגות
דגל בריטניה
לונדון 2012
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 200 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף הקליעה במטווח ל 3 מצבים 50 מטר
 • מדליית זהב בענף טניס בכסאות גלגלים   
 • מדליית ארד בענף טניס בכסאות גלגלים זוגות
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 50 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 100 מטר חופשי
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 200 מטר חופשי
 • מדליית כסף בענף אופני היד 
 • מדליית ארד בענף טניס בכסאות גלגלים זוגות
דגל ברזיל
ריו 2016
 • מדליית ארד בענף הקליעה במטווח ל 3 מצבים 50 מטר
 • מדליית ארד בענף החתירה
 • מדליית ארד בענף השחייה במשחה ל 200 מטר מעורב

*בענפים ובמקצים הקבוצתיים: כדורסל בכסאות גלגלים, סייף בכסאות גלגלים, כדור עף ומשחי שליחים, לא תמיד ניתן היה לשחזר את רשימות המשתתפים ולכן השמות אינם מפורטים.

במקרה ואתם חושבים שחלה טעות, מוזמנים לפנות אלינו על מנת לתקנה במייל: keren@isad.org.il