לו"ז המשחקים

לחלק מהתחרויות אין עדיין שעה סופית היות והזמן תלוי בהגרלה

הלו"ז כולל, גם את השלבים המאוחרים בכל ענף אשר תלויים בהצלחת השלבים הראשונים (שלבים אלו מסומנים בכוכבית *)

לו"ז לפי ימים - לפי שעון ישראל (בסוגריים שעון טוקיו)