ניטור ושיפור

היחידה המדעית – ניטור ביצועים ושיפור אימונים.

מתן משוב אובייקטיבי וסובייקטיבי לביצועיי הספורטאי על מנת ליידע את הספורטאי מה באמת קרה בניגוד למה שהוא מאמין/חושב שקרה. המדידה יכולה להיות איכותית או כמותית. האמצעי הטכנולוגי בו יעשה שימוש תלוי בסוג הניתוח שמבוצע ו / או בסביבה בה הספורטאי נמצא – מדידה באימונים, ניטור וניתוח תחרות, מדידות שדה, מבדקי מעבדה.

וידאו

כתבות אחרונות