ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

חיים בר
יו"ר ההתאחדות לספורט נכים

מטה מאוחד

ניסים סספורטס
מנכ"ל ההתאחדות והוועד

הוועד הפראלימפי הישראלי
תמונה- בעלי תפקיד-שוקי

ד"ר יהושוע דקל
יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי

בעלי תפקידים

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

שםארגוןתפקיד
חיים ברא.נ.ציו"ר
שבתאי דויטשבית חינוך עיווריםיו"ר ועדה מקצועית, חבר
אייל יפהאיל"ןיו"ר ועדת כספים, חבר
אורי באשהבית חינוך עיווריםחבר
איציק אוחיוןא.נ.צחבר
אלינה ברגבאוםאיל"ןחברה
אמנון וייסאיל"ןחבר
אפרים זינגראיל"ןחבר
דודי וינרבאיל"ןחבר
גדעון ניסןא.נ.צ​חבר
דוד ביטוןא.נ.צ​חבר
חזי יחזקאליראשון לציוןחבר
חיה ברק איל"ןחברה
מירבל אופנהיימרא.נ.צחברה
נעמה סולומוןא.נ.צחברה
עינת מלכהא.נ.צחברה
רן פרישווסרא.נ.צחבר
שחר פרקיסאיל"ןחבר
שמואל לנקסנראשדודגזבר, משקיף
שולה כהןיו"ר ועדת ביקורת
גדי בלושטייןיועמ"ש

הוועד הפראלימפי הישראלי​

שםארגוןתפקיד
יהושע דקלא.נ.ציו"ר
אפרים זינגראיל"ןמ"מ יו"ר, חבר
אייל יפהאיל"ןחבר
חיים רונןא.נ.צחבר
חיה ברקאיל"ןחברה
חיים ברא.נ.צחבר
ניסן גדעוןא.נ.צחבר
אורה חיוןא.נ.צחברה
שבתאי דויטשבית חינוך עיווריםחבר
ענבל פיזרונציגת הספורטאים
אלי לאורנציג ציבור
יוסף ג'וחאנציג ציבור
משה וינקרנץנציג הציבור
שמשון חי – יוסףמשקיף
שולה כהןיו"ר וועדת הביקורת
שמואל לנקסנרגזבר
גדי בלושטייןיועמ"ש

מטה מאוחד

שםתפקידדוא"ל
ניסים סספורטסמנכ"לnisim@isad.org.il
הדס חפץמנהלת משרדhadas@isad.org.il
ד"ר רון בולוטיןמנהל מקצועיron@isad.org.il
לימור גולדברגמנהלת תחום תשתיות וצעיריםlimor@isad.org.il
יעל לנדרמתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגיyaell@wingate.org.il
ד"ר אסנת פליס דוארראש היחידה המדעית והטכנולוגיתosnat@isad.org.il
ורד מלררכזת פרחי ספורטvered@isad.org.il
שיראל טויטורכזת 'אתנה' ומערכות מידעshirel@isad.org.il
חן מורן אדמיניסטרציהchen@isad.org.il
מרינה חמינובמנהלת חשבונות marina@isad.org.il
אבי אורןרכז אירועים וקניין רכשoren@isad.org.il
שמעון שלחרכז ענף כדורסלoffice@isad.org.il
קרן איזיקסוןרכזת מדיה ורשתות חברתיותkeren@isad.org.il
עדי יצחקמזכירותoffice@isad.org.il
ד"ר רם זקרופא הנבחרת
לאה שניידריח"צ ודוברות
אלון בן דודמנהל פיתוח המשאבים והשיווקalon@tmis.co.il