|  JoinUs

איך נקבע הדירוג הבינלאומי בטניס?


לכבוד כניסתו של איתי ארנליב לראשונה ל TOP10 העולמי בטניס בכסאות גלגלים - דרגת קוואד, אנו מביאים הסבר על שיטת הניקוד הנהוגה בדירוג זה. ונעקוב אחר דירוג הישראלים מידי חודש עד סוף מאי - התאריך בו יקבע הדירוג מי מעפיל למשחקים הפראלימפים בריו.  

טניס בכיסאות גלגלים שיטת הניקוד - מאת קובי וינר 

 שיטת הניקוד בטניס בכיסאות גלגלים דומה לניקוד בטניס הבינלאומי הרגיל .

הנקודות אותם צובר השחקן הינם לפי רמת התחרות, כמות המשתתפים וכמות התחרויות אותם ערך השחקן בהתאם למגבלות שנקבעו על ידי ההתאחדות הטניס הבינלאומית.

במהלך השנה יש כ- 160 טורנירים במספר דרגות קושי כדלקמן :

SUPER SERIES, ITF 1 , ITF 2 ,ITF 3 .FUTUERS .

כמו כן יש טורנירי  הזמנה  ל-8 גברים ונשים הראשונים ו-4 הראשונים בקוואד. הטורנירים הם :4 טורנירי גראנד סלאם , טורניר המסטרס יחידים וזוגות.

בגברים לוקחים בחשבון את 9 התוצאות הטובות ביותר של השחקן מתוך כלל התחרויות שהוא ערך בשנה.

בנשים לוקחים בחשבון את 8 התוצאות הטובות ביותר מכלל התחרויות שהיא ערכה בשנה.

בקוואד לוקחים בחשבון את 7 התוצאות הטובות מכלל התחרויות שערך בשנה.

לדוגמא שחקן שיחק בטורניר בינואר 2014 וזכה בטורניר וקיבל 100 נקודות בינואר 2015 הנקודות שהיו לשחקן יורדות באופן אטומטי.

על מנת לשמר את מיקומו של השחקן הוא צריך להשתתף במספיק טורנירים, בגברים מינימום 9 טורנירים בשנה . בנשים מינימום 8 טורנירים בשנה וקוואד מינימום 7 טורנירים בשנה. על מנת לא לאבד את מקומו בדרוג.

השנה הקלנדרית בטניס מתחילה בתחילת ינואר ומסתיימת בסוף נובמבר.

לצורך השתתפות באולימפיאדה הספירה של הנקודות החלה מ-25 במאי 2015 ועד 25 במאי 2016.