|  JoinUs

ענף אופני היד במשחקים הפראלימפים


ענף אופני היד במשחקים הפראלימפים 

ענף אופני היד נכנס למשחקים הפראלימפים לראשונה בשנת 1984, בסטוק מנדוויל, אנגליה.

מרוצי האופן מתחלקים לשני אירועי כביש:

נגד שעון - מרחק מסוים אותו על הרוכב לעבור בזמן הקצר ביותר.

מרוץ – מרוץ של קבוצת הרוכבים למרחק נתון במטרה להגיע ראשון.

בענף האופניים, קטגוריית נכות שונות: עיוורים באופני טנדם המשלבים רוכב עיוור עם רוכב רואה, קטועים הנעזרים באמצעי עזר כמו תותבות רגלים או ידיים. קיימים גם רוכבים הלוקים בשיתוק מוחין והם משתמשים בתלת אופן ולבסוף קיימים רוכבים באופני ידיים, רוכבים אלו משותקים ב - 2 גפיים או 3 גפיים.

איגוד הרכיבה הבינלאומי  UCI הוא שקובע את החוקים, אבל הוועד הפראלימפי הבינלאומיIPC  הוא הגוף האחראי על ענף זה במשחקים הפראלימפים.

לאורך השנים לישראל נציגות בכירה בענף זה בסבב העולמי, באליפויות עולם ובמשחקים הפראלימפים ולשיא הגיע רוכב אופני היד קובי לאון שבמשחקים בלונדון 2012, סיים במקום השני כשהוא מזכה את מדינת ישראל במדליית הכסף במרוץ נגד השעון.

קובי, נכה צה"ל, ספורטאי נחוש, המבצע אימוניים בנפחים שבועיים גדולים, כשעצימות האימונים משתנה ובמהלך העונה פרוסות תחרויות רבות.

קובי הוא בין הספורטאים הישראלים הראשונים שהשיג את הכרטיס למשחקים בריו 2016, ובכך הבטיח כי לענף האופנים נציגות גם במשחקים הקרובים. בכרטיס למשחקים זכה קובי הודות למקום השישי אותו השיג באליפות העולם בקנדה שהתקיימה בשנת 2014. ולהישגיו בשנת 2014 בתחרויות הבינלאומיות.

המאמנים של קובי: מאיר כרמון, אילן אולמן.