|  JoinUs

פרחי ספורט - העתיד של ישראל


פרחי ספורט הינו פרויקט ארצי ב- 12 ענפי ספורט נבחרים, אותו יוזם ומתקצב משרד התרבות והספורט במטרה לפתח תשתיות ולהגדיל את מספר הילדים העוסקים בפעילות ספורט. הקמתו ופיתוחו של פרויקט פרחי הספורט הפראלימפים יהווה מטרה מרכזית בפעילות ההתאחדות בשנה הקרובה.

במסגרת התכנית יוקמו ארבעה מרכזים חדשים בישובים: כרמיאל, ירושלים, אשדוד ובאר שבע ובנוסף יוקמו פרויקטים  מיוחדים באלפי מנשה, חדרה ורעננה.

במרכזי הספורט הקיימים באילן ר"ג, אילן חיפה וראשון לציון תורחב הפעילות לשתי קבוצות חדשות של ספורטאים צעירים בכל מרכז.

מטרות התכנית:

1. העלאת מספר הילדים ובני הנוער בעלי מוגבלויות מוטוריות, לקויות ראייה ועיוורון המשתתפים בפעילות ספורט קרוב למגוריהם

2. הספורט כאמצעי חינוכי וחברתי לשילוב בקהילה והסרת סטיגמות ודעות קדומות

3. הגדלת הסגלים הפראלימפים והישגים לטווח ארוך

 

אוכלוסיית היעד:

ילדים ובני נוער בגילאים 8-18 עם מוגבלויות מוטוריות קלות (כגון פגיעה בגפה אחת) ועד מוגבלויות קשות (מתניידים בכיסא גלגלים), וכן עיוורים וליקויי ראייה (בעלי תעודת עיוור או ועדת השמה של משרד החינוך). על כל המשתתפים להיות בעלי יכולת שכלית תקינה.

הפעילות:

הפעילות תתקיים פעמיים בשבוע למשך שעה וחצי במתקנים שיועדו לנושא ע"י הרשות המקומית או המתנ"ס. בשלב הראשון תעשה פעילות גופנית כללית לפיתוח יכולות גופניות מגוונות בהתאם לרמה ולסוג המגבלה. לאחר מכן יהיה ניתוב לענפי ספורט נבחרים.

בנוסף לאימונים יתקיימו אירועים חברתיים שונים וימי שיא בהשתתפות כל הלוקחים חלק בתוכנית ברחבי הארץ.

ההתאחדות רואה בפרויקט זה הזדמנות גדולה ופלטפורמה מתאימה להרחבה משמעותית של הפעילות בגילאים הצעירים.

אני מקווים כי בעזרת התכנית ותוך שיתוף פעולה בין כל הגורמים בענף נוכל להגיע לספורטאים ממקומות שעדיין לא הגענו אליהם.