|  JoinUs

ענף החתירה במשחקים הפראלימפים


בשנת 2001 ההתאחדות הבינלאומית לחתירה  FISA  דנה עם ה- IPC במטרה לכלול את החתירה בתוכנית הפראלימפית. שנה לאחר מכן בספרד, שבע מדינות השתתפו באליפות העולם הראשונה בחתירת נכים וחוזה התחייבות בין הגופים נחתם .

באליפות העולם בשנת 2004, השתתפו 24 מדינות וארבע שנים לאחר מכן, ענף החתירה נכנס כענף במשחקים הפראלימפים בבייג'ין 2008.

"adaptive rowing” השם שניתן לחתירת נכים, משמע התאמת המכשור/ ציוד בסירה לנכה, כוללת סירת יחיד, זוגית (גבר ואישה), רבעיה (שתי נשים ושני גברים), כאשר בכל סירה סוג הנכות שונה.

החותרים מסווגים בהתבסס על יכולתם של החותרים לקדם את הסירה. יש קטגוריית נכים לאותם חותרים המשתמשים אך ורק בידיים הנקראת קטגוריית A חתרי סירת יחיד.

קטגוריה נוספת TA (חותרי זרועות וגב) חותרי סירה זוגית (גבר ואישה) וקטגוריה נוספת לחותרים הנעזרים בידיים וגם זרועות LTA – סירת רביעייה והיא כוללת 2 גברים ו 2 נשים. בסירת הרביעייה ניתן לשלב חותרים עיוורים ושרידי ראייה, על חותרים אלו לשים רטיות ראיה בזמן התחרות. בסירת הרביעייה קיים איש צוות נוסף ההגאי שאינו חייב להיות נכה. מרחק התחרות הינו 1000 מטר בשלושת הקטגוריות.