|  JoinUs

דני בוברוב שחקן טניס השולחן השיג את הכרטיס לריו


24/08/2016

כמה ימים לפני שהמשחקים התחילו, קיבל דני את ההודעה המשמחת, לאחר שהיה ממלא מקום

התברר כי המקום בקלאס של דני בטניס שולחן התפנה ושהוא זוכה בכרטיס.